chào mừng bạn đến với NTCS Chà Val !

Nông trường cao su Chà Val là đơn vị doanh nghiệp nhà nước. Mục đích chuyển dịch cơ cấu cây trồng đồng thời tạo ra công việc làm ổn định lâu dài, tăng thu nhập, nâng cao đời sống, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ địa cách mạng. Thực hiện mô hình kinh tế nông – lâm kết hợp bền vững, góp phần thực hiện nghị quyết trung ương VII về nông nghiệp – nông dân và nông thôn.

Khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai, nguồn lao động tại địa phương để tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa phục vụ cho nhu cầu công nghiệp hóa hiện, đại hóa đất nước.

hình ảnh hoạt động trồng và chăm sóc cây cao su